Transport artykułów spożywczych wymaga szczególnej troski o terminowość dostawy, profesjonalizmu
kierowców oraz logistyki na zaawansowanym poziomie – wszystko po to, aby dostarczone produkty
dotarły do docelowych odbiorców lub dalszych dystrybutorów z zachowaniem pierwotnej jakości, bez
narażania jej na uszczerbki w procesie dystrybucji. Realizowanie dostaw wyrobów o podwyższonych
standardach transportowych  wymaga od ich organizatora szczególnej dbałości o każdą z faz; posiadania
wyspecjalizowanej floty oraz, jeśli towar tego wymaga, połączenia przewozu artykułów spożywczych z
transportem w warunkach kontrolowanych. Także znaczenie i specyfika transportu w branży spożywczej
wymagają uwzględnienia konkretnych wymagań legislacyjnych, wynikających głównie z umów
międzynarodowych ratyfikowanych przez Unię Europejską. Transport artykułów spożywczych najczęściej
wiąże się ze zmodyfikowanymi warunkami przewozu, które narzucają przewoźnikowi konieczność
wykorzystania odpowiednio zaprojektowanych skrzyniach i paletach wykonywanych z drewna lub
plastiku, mających na celu ochroną produktów w trakcie załadunku, transportu i rozładunku. 


   EMVISION posiada wszelkie warunki i kompetencje do realizacji transportu artykułów spożywczych na
najwyższym poziomie – od pojazdów z przystosowaniem chłodniczym aż po magazyny, z których gotowe
są wyruszyć twoje świeże produkty. Nasi eksperci na bieżąco zapoznają się z nowymi regulacjami i
dyrektywami w zakresie transportu krajowego i międzynarodowego artykułów spożywczych, dlatego
możesz być spokojny o reputację swojej działalności. Wspólnie z naszymi klientami pracujemy na dobre
imię przedsiębiorstw, ich i EMVISION. Dysponujemy rozbudowaną flotą wyposażoną w sześć rodzajów
naczep oraz samochody ciężarowe i dostawcze, które zabiorą twój transport artykułów spożywczych w
dowolne, wskazane przez ciebie miejsce. Dostosowujemy flotę i trasę w sposób pozwalający nam na
optymalne wykorzystanie naszych zasobów, co umożliwia zyskanie na czasie i zachowanie jeszcze
wyższej jakości produktów. Jeśli szukasz eksperta w dziedzinie transportu artykułów spożywczych,
jesteśmy wyborem, który cię nie zawiedzie.

TRANSPORT ART. SPOŻYWCZYCH

TRANSPORT

KRAJOWY

TRANSPORT

MIĘDZYNARODOWY

TRANSPORT

CHŁODNICZY

TRANSPORT ARTYKUŁÓW

SPOŻYWCZYCH

© 2018 EMVISION - TWÓJ PARTNER TRANSPORTOWY