Wewnątrzkrajowy przewóz towarów – czyli innymi słowy transport krajowy - to najprostszy test na
sprawność działań transportowych. Oznacza przemieszczanie produktów i ładunków do wyznaczonych
punktów docelowych w granicach kraju. Z formalnego punktu widzenia, krajowy transport drogowy
można opisać jako podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obejmującym
przewóz osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi, które zostały zarejestrowane w kraju, za które
uważa się także zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy. Taki
transport musi odbywać się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym jazda pojazdu, miejsce
rozpoczęcia i zakończenia podróży oraz drogi, którymi porusza się pojazd znajdują się na terytorium
Polski. Pozornie transport krajowy jest dużo prostszą w wykonaniu, mniej czasochłonną, generującą
niższe koszty usługą niż chociażby transport międzynarodowy. Niestety, usługa transportu krajowego to

często zmaganie się z lokalnymi wytycznymi i ograniczeniami w zakresie ruchu drogowego; łączenie
skomplikowanych sieci tras z magazynami czy dystrybucja na szeroką skalę krajową. 


   Dystrybucja produktów do wskazanych sieci sklepów jest najczęstszą usługą zamawianą w ramach
transportu krajowego i w realizacji której zaufało nam wielu Klientów. Zawdzięczamy to naciskowi, jaki w
EMVISION kładziemy na łączenie transportu krajowego z transportem chłodniczym wysokiej jakości w
formie dystrybucji lub przewozu towarów spożywczych i przemysłowych z Magazynów Centralnych
Klienta do sieci sklepów w Polsce. Dostawa jest realizowana z wykorzystaniem zestawów delegowanych z
użyciem naczep o zabudowie chłodniczej lub naczep-plandek. Niejednokrotnie spedycje realizowane są z
włączeniem do usługi samochodów ciężarowych o zabudowie chłodniczej (głównie marki Mercedes
Atego) lub samochodów dostawczych tego samego typu. Flota EMVISION wyposażona jest także w
naczepy-firanki, naczepy typu MEGA, ciągniki siodłowe z naczepami chłodniczymi, a także naczepy 2-
parownikowe ze ścianą grodziową, która umożliwia transport towarów w dwóch różnych temperaturach.

TRANSPORT KRAJOWY

TRANSPORT

KRAJOWY

TRANSPORT

MIĘDZYNARODOWY

TRANSPORT

CHŁODNICZY

TRANSPORT ARTYKUŁÓW

SPOŻYWCZYCH

© 2018 EMVISION - TWÓJ PARTNER TRANSPORTOWY